Makina TV

Canlı yayınlar, dijital etkinlikler, dijital seminerler ve webinarlar ile meslektaşların hem mesleki hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlıyoruz.