BİRLİKTE ÜRETİYORUZ, BİRLİKTE YÖNETİYORUZ.

50 YILLIK DEMOKRAT GELENEĞİ GELECEĞE TAŞIMAK İÇİN

YENİDEN!  BİZ VARIZ!

Değerli Meslektaşımız,

Odamızın örgütsel birikimi, üyelerimizin mesleki birikimlerine dayanmakta ve bu birikimlerin üzerinde yükselmektedir. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi 34. Dönem’de de yaptığımız tüm çalışmalarda üyelerimizin mesleki birikimlerini tüm meslektaşlarımızın ve halkın yararına sunmaya devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında etkinliklerde bulunmak temel amaçlarımızdandır.

İşte bu amaçları gerçekleştirmek için 50 Yıllık Demokrat Makina Mühendisleri Geleneğinin, Şube Yönetim Kurulunun devamı olan bizler “Yeniden!” ve “Biz Varız! diyoruz.

ŞUBE ÇALIŞMALARIMIZI ÜYELERİMİZ, ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ,

KOMİSYONLARIMIZ, ÇALIŞANLARIMIZ, TEMSİLCİLİKLERİMİZ VE YÖNETİM

KURULLARIMIZLA BİRLİKTE 34. DÖNEM’DE ARTTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ!