Genel Kurula katılabilmek ve oy kullanabilmek için Oda Kimliğinizin yanında TC Kimlik Numarası yazan resimli ve resmi bir belge (nüfus kimliği, pasaport, sürücü belgesi, sağlık karnesi gibi) yeterlidir.

  • Seçimin gerçekleştirileceği binadaki yönlendirme levhalarından veya Şubemiz görevlilerinden Oda Sicil Numaranızı belirterek oy kullanacağınız sandığı öğrenebilirsiniz.
  • Oda Sicil Numaranıza göre oy kullanacağınız sınıftaki sandık başında sandık görevlilerine nüfus cüzdanınızı gösterdiğinizde sandık görevlileri üye listesindeki bilgilerinizi kontrol edecektir.
  • Seçimde Şube Yönetim Kurulu Üyelikleri ve MMO Genel Merkez Delegelikleri için ayrı ayrı oy kullanacaktır. Buna uygun olarak Sandık başkanı size yönetim kurulu seçimi için yönetim kuruluna aday olan gruplardan farklı renklerden birer adet 7 asıl ve 7 yedek adayın isimlerinin olduğu basılı matbu oy pusulaları, bir zarf ve Oda Genel Merkez Delegeliklerine aday olan listelerden birer adet farklı renklerde matbuu basılı listeler verecektir.
  • Seçtiğiniz yönetim kurulu aday listelerinden bir adet mühürlü pusulayı ve delege listelerinden bir adet mühürlü pusulayı zarfın içine koyarak oyunuzu kullanabilirsiniz.
  • İki oy pusulasını ( matbu/basılı yönetim kurulu adayları ve matbu/basılı delege listesi) da aynı zarfa koymalısınız.
  • Zarfınızı sandığa attıktan sonra üye listesinde adınızın karşılığını imzalamalısınız.

DİKKAT: Zarfa koyduğunuz her iki oy pusulası da MÜHÜRLÜ olmalıdır.

Oyun Geçersiz Sayılma Durumları

  • Oy pusulalarının mühürsüz olması
  • Farklı renkteki oy pusulalarının zarfın içine konulması
  • Seçim alanında dağıtılan mühürlü olmayan “Örnek” pusulaların zarfa konulması